Učešće PU „Radost“ u projektu „Obrazovanje za sve“

Naša PU je bila uključena u projekat MPN i DILS-a „Obrazovanje za sve“, koji se odnosio na uključivanje pedagoškog asistenta u vaspitno-obrazovni rad na nivou naše predškolske ustanove. Apliciranjem za uključivanje u ovaj projekat i odabirom naše ustanove da budemo uključeni, stečeni su uslovi da pedagoški asistent već drugu godinu zaredom, bude aktivno uključen u rad sa decom, a posebno u rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Takođe, zahvaljujući ovom projektu, imali smo priliku da prođemo kroz šestodnevnu obuku (direktor, stručni saradnik i vaspitač) koja se odnosila na uključivanje pedagoškog asistenta u vaspitno-obrazovni rad, na primenu principa individualizacije u radu sa svom decom i na sagledavanju mogućnosti ostvarivanja inkluzivne prakse. Ustanova je na ovaj način dobila podršku na više nivoa u podsticanju primene inkluzivnog obrazovanja, a posebno u završnoj fazi projekta, kada smo u mesecu martu ove godine dobili donaciju od Evropske unije u vidu didaktičkih sredstava (različita sredstva i igračke iz Pertini asortimana) i informacione tehnologije (video projektor, kopir aparat i laptop) što za Ustanovu predstavlja značajan podsticaj u radu (ukupna vrednost donacije iznosi 17.000,00 ).

Uključivanje u različite projekte i aktivno učešće u njima je jedan od načina postizanja zadovoljavajućeg nivoa realizacije razvojnih i planiranih ciljeva i aktivnosti na nivou Ustanove.

Izvorni tekst pripremila pedagog-psiholog Spomenka Divljan, stručni saradnik u vrtiću.

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.