Поводом доделе признања за најбољу сестру у ПУ Србије

ДОДЕЉЕНО ПРИЗНАЊЕ „НАЈБОЉА СЕСТРА У 2011.ГОДИНИ“ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА СРБИЈЕ*

СНЕЖАНИ МЕДИЋмедицинска сестра васпитач са радним искуством од 10 год.

*ОД СТРАНЕ СТРУКОВНОГ УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Кратка биографија кандидата – Колегиница Снежана Медић је оквиру деценије свога рада у нашој установи унапредила своју праксу и допринела да се вредности, које су дефинисане нашим развојним планом и које су темељ Општих основа програма, афирмишу и утемеље. Колегиница је активан члан Тима за развојно планирање већ други мандат( од 2008 год.) и Тима за израду годишњег плана рада. Била је председник стручног актива медицинских сестара и за то време иницирала велики број активности које су се односиле на унапрећивање тимског рада, имплементацију стручног усавршавања и унапређење праксе медицинских сестара. Залагала се и за побољшање услова рада и задовољавање дечијих потреба на вишем нивоу путем предлога, иницијатива и предузетих активности. У тиму медицинских сестара позната је по креативним радионицама за родитеље и занимљивим и подстицајним активностима из којих родитељи имају могућности сазнати више о своме детету, упознати га боље и постати активнијим учесницима у животу ПУ (анализа снимљених видео материјала о деци, заједничко праћење деце и њихових потреба, рад на подизању сензибилитета код родитеља у односу на потребе деце). Такође, колегиница је веома активна у начинима и континуитету праћења деце и њихових потреба (дуго је реализовала програм В. Цолић „Јаслице као место живљења и одрастања“ у оквиру којег је детаљно пратила децу у областима и на начин који превазилази редовне активности, чиме је допринела посебном унапређењу сагледавања детета и његових потреба). Снежана Медић је оваквим приступом у раду имала прилике да истражује сопствену праксу те је неке резултате свога рада успешно представила на Републичким сусретима ПУ Србије у Ужицу (2009 год.) – рад „Игре са неструктуираним материјалима“ и пленарно на сусретима медицинских сестара у Врњачкој Бањи 2011 са радом „Нисмо мали да бисмо се играти знали“. Колегиница је више пута своје радове представљала на Васпитно-образовном већу Установе и на стручном активу медицинских сестара Установе. Захваљујући свом квалитетном раду предложена је од стране стручног сарадника и директора да буде ментор медицинским сестрама приправницама у три наврата. Када је реч о стручном усавршавању, колегиница Медић у свом тиму предњачи, те се укључује како у редовна стручна усавршавања (акредитовани програми), тако и у едукације које су допуна редовном стручном усавршавању (трибине, саветовања, радионице на нивоу актива медицинских сестара Срема и сл.). Иницијатор је примене новије литературе из предшколске области и унапређује свој рад путем примене савремене стручне литературе.

У раду са децом показује посебну иновативност (начин праћења, истраживачке игре, израда дидактичких средстава, начин структуирања средине за учење) и сензибилитет у односу на дечије потребе. Примењује и реализује у континуитету све договорене и назначене васпитно-образовне задатке, а често и више од тога. У тиму медицинских сестара је активна, професионална, често са иницијативом за унапређење рада и примену нових активности. У решавању професионалних изазова реагује на едукован и професионалан начин.

Медицинска сестра Снежана Медић је за ову радну годину распоређена у старију јаслену групу у централном објекту.

У последње три године посветила се и дошколовању у струци, те је завршила академске студије за васпитаче у Сремској Митровици.

Стручна служба и директор су предложили Снежану Медић за признање најбоље медицинске сестре ПУ Србије у 2011 години.

Изворни текст припремила педагог-психолог Споменка Дивљан, стручни сарадник у вртићу.

Овај унос је објављен под Обавештења. Забележите сталну везу.