Јавне набавке

Јавне набавке за 2020. годину:

Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1-2020 – Набавка услуга социјалне заштите – Лични пратилац деце са посебним потребама
ЈНМВ 2-2020 – Услуга инспекције и анализе – Санитарни преглед запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа и хране
ЈНМВ 3/2020-Набавка и испорука електричне енергије
ЈНМВ-4/2020-Набавка материјала за одржавање хигијене обликована у две партије