ERASMUS+


Страна посвећена ERASMUS+ пројекту који се спроводи у нашем вртићу. Садржај ћемо додавати како се сам пројекат буде одвијао.

За више информација о ERASMUS+, посетите https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

ПУ „Радост“

◊ ◊ ◊

ERASMUS+ тим наше установе