Vrtić „Radost“ ima razloga za slavlje

PU „RADOST“ iz Novih Banovaca, opština Stara Pazova, spremno i poletno dočekala početak septembra sa svih svojih 650-oro dece i preko 70 zaposlenih u nove vizije, programe i ostvarenja.

Zbog konteksta, da bi se uvideo razvoj ovog vrtića, pomenućemo da je ova PU 2000-te godine imala 15 vaspitnih grupa, 2002. godine 24 vaspitne grupe, 2010. godine 26 grupa, a ove započinje radnu godinu sa 29 vaspitnih grupa. U pozadini ovakvog razvoja sigurno je kontinuirana inicijativa i proaktivan stav zainteresovanih roditelja, ali ništa manji značaj ima odgovorno sprovođenje razvojnog plana vrtića i razumevanje opštinske uprave. Godinama unazad na listi čekanja nakon sprovedenog konkursa za upis u ovu PU, ostajalo bi i preko stotinu dece, ove godine možemo se pohvaliti da nemamo po konkursu decu na listi čekanja i da je ovo veoma važno pitanje za naše korisnike, napokon, uspešno rešeno.

Veoma smo ponosni na činjenicu da u našim vaspitnim grupama upisujemo decu isključivo prema predviđenom normativu i time dajemo priliku za zdrav i uravnotežen razvoj dece, ali i za adekvatno radno i profesionalno angažovanje vaspitača.

Vaspitači i ostalo vaspitno osoblje ove PU redovno se stručno usavršavaju, a u pozadini ove informacije stoji da se sa decom realizuju mnogi kvalitetni i kreativni programi. Dinamika stručnog usavršavanja je najmanje dva seminara tokom godine za sve zaposlene, a prema individualnom planu stručnog usavršavanja, daje se podrška vaspitačima i u tom pravcu. Prosek realizovanih sati stručnog usavršavanja zaposlenih u ovoj PU je 70 sati za ovaj aktuelni period koji je određen Pravilnikom.

Ovaj vrtić je godinama unazad uključen u različite projekte koji su, uglavnom, podržani od strane Ministarstva prosvete („Vrtić kao porodični centar“, „Razvijanje dečjeg kurikuluma na nivou dečjeg vrtića“, „Obrazovanje za sve“, projekat Ministarstva prosvete i Dils-a „Testiranje inkluzivnog programa u 25 partnerskih ustanova“ i drugi).

Kada je reč o aktivnostima koje se donose na prevenciju nasilja i uključivanja dece sa smetnjama u razvoju, aktivnosti su brojne i redovne i datiraju od vremena pre zakonske regulative – odeljenje Biblioteke igračaka uz podršku organizacije Save the children, vrtić je bio inicijator osnivanja lokalnog inkluzivnog tima, organizator je brojnih stručnih skupova i tribina na opštinskom nivou. Danas vrtić ima obučen vaspitni kadar, gotovo u celosti, za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i decom iz marginalizovanih grupa, angažovan je pedagoški asistent, ostvarena je dobra saradnja sa interresornom komisijom. Kada je reč o prevenciji nasilja u vrtiću, aktivnosti su brojne (radionice iz programa „Bezbedno dete“, „Samopoštovnje“, „Čuvari osmeha“, primena pravila i restitucije u radu sa decom, tribine i stručna predavanja eminentnih stručnjaka iz ove oblasti), a realizuju se kontinuirano tokom godine.

Deca Podunavlja vole da učestvuju u svim aktivnostima koje im sa pažnjom i ljubavlju odaberu i kroz igru sprovedu njihove vaspitačice, te je u vrtiću „Radost“ uvek nasmejano i radosno.

* izvorni tekst objavljen u listu Prosvetni pregled.

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.