Savetovanje za stručne saradnike Srbije

TEMA: MOGUĆNOSTI PRIMENE TEORIJE AFEKTIVNE VEZANOSTI U SAVETODAVNOM RADU SA PORODICOM

Savetovanje je održano u Novom Sadu, 3. novembra, na Filozofskom fakultetu, a u organizaciji fakulteta i aktiva stručnih saradnika predškolskih ustanova Srema. Samo savetovanje je rezultat trogodišnjeg bavljenja ovom temom na različite načine: olakšavanje adaptacije dece u vrtićima, primena stečenog iskustva kroz obuku medicinskih sestara, vaspitača i stručnih saradnika, kreiranje različitih programa za rad sa porodicom deteta. Oslonac u ovom projektu bile su predškolske ustanove iz Šida, Iriga, Pećinaca i Novih Banovaca.

Kao ishod jednog kontinuiranog i posvećenog rada održano je savetovanje koje je imalo za cilj predstavljanje osnovnih postavki same teorije o afektivnom vezivanju, ali i praktične implikacije

  • mogućnost rada sa parovima roditelja na jačanju roditeljske senzitivnosti;

  • rad sa porodicom koja ima dete sa smetnjama u razvoju;

  • kooperativna igra kao metod u jačanju roditeljske senzitivnosti i tema koja je stigla iz PU „Radost“ iz Novih Banovaca – jačanje roditeljske senzitivnosti putem primene senzitivne discipline. Temu je izložila Spomenka Divljan, stručni saradnik ove ustanove i učesnik projekta od samog početka razvoja projekta u Sremu.

Savetovanju su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad, specijalnih škola, stručni saradnici osnovnih škola i predškolskih ustanova iz Vojvodine i iz nekoliko gradova Srbije, ukupno 64 učesnika. Iz opštine Stara Pazova savetovanju su se odazvali stručni sardnik OŠ „Simeon Aranicki“ i kompletna stručna služba iz vrtića u Novim Banovcima.

Rad na projektu se nastavlja, a time i mogućnost razvijanja profesionalnih kompetencija zaposlenih u obrazovanju, ali najveće dobiti od njega će imati deca i roditelji.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.