Рад тима за заштиту деце од насиља – ПУ „Радост“

Све се чешће говори о насиљу међу децом и над децом, о превенцији насиља и различитим интервенцијама у случају да се насиље догоди. У многим законским регулативaма ова тема је дата и задата у смислу како се регулише и спроводи у свим васпитно – образовним установама. Превенција насиља је један од осам приоритетних области које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја издвојило као области од посебног значаја. Свака васпитно- образовна установа је дужна да организује Тим за заштиту деце од насиља, да брине о високом нивоу безбедности деце у окружењу где деца бораве и да се деци омогући да живе и уче у подстицајним условима.

ПУ „Радост из Нових Бановаца има петочлани тим за заштиту деце од насиља и три придружена члана према потреби. Овај Тим се брине о следећим превентивним активностима:

  • да се на нивоу установе редовно реализују превентивне активности које имају за циљ да се деца изражавају ненансилно и да уче стратегије ненасилног изражавања (спортске фер плеј активности, кооперативне игре, ликовне радионице, драмске игре, радионице из програма „Безбедно дете“, „Чувари осмеха“, „Ненасилана комуникација“, „Подстицање самопоштовања код деце путем кооперативних игара“);

  • представљање родитељима новоуписане деце на првом родитељском састанку основне ставке из Посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања, радионице за родитеље на ову тему у оквиру програма „Безбедно дете“, укључивање у процену нивоа безбедности услова боравка деце у установи, као и друге видљиве укључености у оквиру рада Савета родитеља;

  • континуирана процена безбедности боравка деце у установи у којој учествују сама деца, запослени и родитељи;

  • стална активност на промоцији рада тима и отворености за увођење нових превнтивних програма (медији, Васпитно-образовно веће, Савет родитеља), уређење странице на  сајту Установе;

  • едукација чланова Тима из ове области;

  • усклађивање Правилника о безбедности деце са потребним допунама које су проистекле из захтева свакодневице (електронско насиље, промене у организацији, протоколи и процедуре у ситуацијама где се уочавају ризико-фактори), допуна Кодекса понашања;

  • мере за побољшање безбедности: закључавање улазних врата према договореној сатници; дежурство на улазу; књиге дежурства; сагласности родитеља о извођењу деце из установе, јавном представљању деце и њихових фотографија; постављање камера.

Мере интервенције у случају сумње и када се насиље догоди: вођење евиденционих листова за свако дете које је у ризику, сарадња са сарадницима спољашње заштитне мреже (центар за социјални рад, дом здравља, полиција), психолошка процена угрожене деце и успостављање и праћење мера за стабилизацију учесника у немилом догађају.

Ових дана установа оснива и нови тим, стабилни тим, који ће имати задатак да реагује у кризним ситуација у случају када појава насиља има за последицу дестабилизацију функционисања групе деце, запослених или саме установе. Рад овог тима ће допринети да се сваком немилом догађају приђе одмерено, у складу са ситуацијом и у складу са потребама учесника догађаја. Овај Тим ће бити потпора претходном тиму, а заједно представљају базу сигурности за редовно и квалитетно функционисање овога вртића.

Тим за заштиту деце од насиља

Овај унос је објављен под Обавештења. Забележите сталну везу.