Primena Montessori materijala u centrima interesovanja u PU „RADOST“ u Novim Banovcima

U ovom vrtiću se od 2002 godine u radu sa decom primenjuje metodologija „Vrtić kao porodični centar“ – deca biraju centre u kojima će se igrati, aktivno učestvuju u igri, koriste nestrukturiran i polustrukturiran materijal koji im je uvek dostupan, sarađuju i brinu o drugima, preuzimaju odgovornost. Rad se odvija u radnoj sobi koja je podeljena po centrima: jezički, centar uloga, građevinski, centar umetnosti, stono-manipulativni i senzorni centar.

Pre dve godine u našem vrtiću realizovana je obuka za vaspitački tim iz oblasti primene Montessori materijala za rad u pripremnim predškolskim grupama. Od tada se u centrima interesovanja postepeno uvode Montessori materijali. U samom početku to su bili praktični i senzorni materijali kojima je u narednom periodu pridružena upotreba i materijala iz oblasti kosmičkog i jezičkog obrazovanja. Primena različitih materijala (voda, griz), izdvajanje, klasifikovanje (kašikom, pincetom, štipaljkom), izazvalo je veliko interesovanje i probudilo motivaciju kod dece da se aktivno bave na ovaj način novim materijalima. Sam proces manipulacije ovim materijalima za decu je jednostavan, kod dece podstiče razvoj čula, pospešuje koncentraciju kod dece, deca uče lako, radosno i sa voljom. Ovi materijali se primenjuju u svim grupama, a najviše u srednjim i starijim i to u slobodnim aktivnostima, a u okviru planiranih aktivnosti primena Montessori materijala usklađuje se sa planiranom temom i uvodi u rad po centrima interesovanja.

Veću primenu ovih materijala imamo u predškolskim grupama. Materijali za početno usvajanje čitanja i pisanja u jezičkom centru i kosmički materijali u manipulativnom centru pospešuju individualizovani rad i omogućavaju deci da rukujući njima uče ponavljajući vežbe, rešavaju zadatke uz pomoć kontrole greške što im obezbeđuje pravovremenu povratnu informaciju.

Sva naša zapažanja ukazuju da je vaspitno-obrazovni rad unapređen zahvaljujući primeni Montessori materijala i da je ovaj iskorak bio u skladu sa našim očekivanjima .

Na ovogodišnjem stručnom skupu „Montessori društva Srbije“ u Subotici u mesecu junu predstavili smo naša iskutva u primeni Montessori materijala u radu po centrima interesovanja i razmenili različita iskustva sa kolegama iz drugih predškolskih ustanova.

Izvorni tekst pripremile Snežana Vučak i Tanja Mirčetić, vaspitačice u vrtiću.

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.