Конкурс ~ за упис деце у радној (школској) 2013/2014. ~

На основу члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању и Одлуке Управног одбора ПУ „Радост“ Нови Бановци од 25.04.2013., расписује се:

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У РАДНОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

(07.05.2013. – 07.06.2013.)

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ:

* Узраст деце од 5,5 до 6,5 година старости – за Пријаву је потребно доставити:

 • фотокопију ИМКР (извод из матичне књиге рођених) за дете,

 • фотокопију здравствене књижице за дете,

 • потврду од педијатра.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

 • узраст деце од 1-3 године,

 • узраст деце од 3-6,5 година.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

 • деца из осетљивих друштвених група,

 • деца запослених родитеља и редовних студената,

 • деца из породица са троје и више деце,

 • деца чија су браћа и сестре уписана у исту предшколску установу,

 • остала деца.

ПРИОРИТЕТ ПРИ УПИСУ:

* Приоритет при упису у предшколску установу имају деца из осетљивих друштвених група.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ

* ЗА ДЕТЕ:

 • фотокопија ИМКР (извод из матичне књиге рођених),

 • фотокопија здравствене књижице.

* ЗА РОДИТЕЉЕ:

 • фотокопија личне карте (као доказ о пребивалишту на територији општине Стара Пазова),

 • прилог о статусу породице:

  • за децу жртве насиља – доказ надлежног Центра за социјални рад,

  • за децу из породица које су корисници неког облика социјалне заштите – решење надлежног Центра за социјални рад,

  • за самохране родитеље – доказ о статусу самохраног родитеља,

  • за децу са сметњама у развоју – акт или мишљење ИРК за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарска документација,

  • за децу из породица у којима постоји дете са сметњама у развоју, тешко оболело дете или родитељ – лекарска документација,

  • за децу чији је родитељ ратни војни инвалид I-IV категорије из оружаних акција после 17.08.1990. – одговарајући доказ,

  • за приоритетан пријем детета – предлог надлежног Центра за социјални рад итд.

 • за запослене родитеље – фотокопија обрасца М3А (о поднетој пријави за оба родитеља), односно М-А за запослене од октобра месеца 2010. године,

 • родитељи троје, односно четворо деце достављају фотокопију ИМКР за сву децу из породице; право се остварује по основу мајке.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

 1. Прихватаће се само потпуна документација предата у наведеном року.

 2. Предност у разматрању имаће родитељи који су конкурисали за пријем у предходној радној 2012/2013. са потпуном документацијом.

 3. Родитељи који су са прошлогодишње листе чекања (са потпуном документацијом) морају обновити пријаву за конкурс у радној (школској) 2013/2014. години.

 4. Упис ће се вршити у периоду од 8:00 до 15:00 часова у централном објекту у насељу Бановци-Дунав.

 5. Спискови уписане деце ће бити објављени 18.06.2013. године у 12:00 часова на огласној табли централног објекта.

 6. Родитељски састанак за родитеље новоуписане деце одржаће се 20.06.2013. године у 18:00 часова у просторијама централног објекта у насељу Бановци-Дунав.

 7. Због попуњеност смештајних капацитета, деца ће се уписивати у васпитне групе у којима има места.

Овај унос је објављен под Обавештења. Забележите сталну везу.