Конкурс ~ за упис деце у радној (школској) 2013/2014. ~

На основу члана 13. Закона о предшколском васпитању и образовању и Одлуке Управног одбора ПУ „Радост“ Нови Бановци од 25.04.2013., расписује се:

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У РАДНОЈ 2013/2014. ГОДИНИ

(07.05.2013. – 07.06.2013.)

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ:

* Узраст деце од 5,5 до 6,5 година старости – за Пријаву је потребно доставити:

  • фотокопију ИМКР (извод из матичне књиге рођених) за дете,

  • фотокопију здравствене књижице за дете,

  • потврду од педијатра.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

  • узраст деце од 1-3 године,

  • узраст деце од 3-6,5 година.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

  • деца из осетљивих друштвених група,

  • деца запослених родитеља и редовних студената,

  • деца из породица са троје и више деце,

  • деца чија су браћа и сестре уписана у исту предшколску установу,

  • остала деца.

ПРИОРИТЕТ ПРИ УПИСУ:

* Приоритет при упису у предшколску установу имају деца из осетљивих друштвених група.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ

* ЗА ДЕТЕ:

  • фотокопија ИМКР (извод из матичне књиге рођених),

  • фотокопија здравствене књижице.

* ЗА РОДИТЕЉЕ:

  • фотокопија личне карте (као доказ о пребивалишту на територији општине Стара Пазова),

  • прилог о статусу породице:

    • за децу жртве насиља – доказ надлежног Центра за социјални рад,

    • за децу из породица које су корисници неког облика социјалне заштите – решење надлежног Центра за социјални рад,

    • за самохране родитеље – доказ о статусу самохраног родитеља,

    • за децу са сметњама у развоју – акт или мишљење ИРК за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарска документација,

    • за децу из породица у којима постоји дете са сметњама у развоју, тешко оболело дете или родитељ – лекарска документација,

    • за децу чији је родитељ ратни војни инвалид I-IV категорије из оружаних акција после 17.08.1990. – одговарајући доказ,

    • за приоритетан пријем детета – предлог надлежног Центра за социјални рад итд.

  • за запослене родитеље – фотокопија обрасца М3А (о поднетој пријави за оба родитеља), односно М-А за запослене од октобра месеца 2010. године,

  • родитељи троје, односно четворо деце достављају фотокопију ИМКР за сву децу из породице; право се остварује по основу мајке.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

  1. Прихватаће се само потпуна документација предата у наведеном року.

  2. Предност у разматрању имаће родитељи који су конкурисали за пријем у предходној радној 2012/2013. са потпуном документацијом.

  3. Родитељи који су са прошлогодишње листе чекања (са потпуном документацијом) морају обновити пријаву за конкурс у радној (школској) 2013/2014. години.

  4. Упис ће се вршити у периоду од 8:00 до 15:00 часова у централном објекту у насељу Бановци-Дунав.

  5. Спискови уписане деце ће бити објављени 18.06.2013. године у 12:00 часова на огласној табли централног објекта.

  6. Родитељски састанак за родитеље новоуписане деце одржаће се 20.06.2013. године у 18:00 часова у просторијама централног објекта у насељу Бановци-Дунав.

  7. Због попуњеност смештајних капацитета, деца ће се уписивати у васпитне групе у којима има места.

Овај унос је објављен под Обавештења. Забележите сталну везу.