Konkurs za upis (školska 2012/2013.)

Konkurs za upis (školska 2012/2013.) održaće se od 7.V do 7.VI 2012. Obrazac prijave za upis deteta je neznatno izmenjen, i glavna novost je da ga je moguće popuniti elektronskim putem. No, kako je neophodno da roditelj odnosno staratelj isti potpiše i sa pratećom dokumentacijom lično preda Komisiji za upis, obrazac nije u online formi. Drugi razlog zašto smo odustali od online obrasca, tiče se ograničenosti prostora na serveru i ograničenja vezanog za broj baza podataka.

Obrazac dolazi u dve verzije – ćiriličnoj i latiničnoj. Savetujemo vam da sačuvate lokalnu kopiju obrasca tj. da obrazac sačuvate na vaš hard disk. Sačuvani file otvorite u programu Adobe Reader. Podatke unesite u za to ostavljena polja, a kada završite sa unosom podataka, odštampajte dokument. Uneti podaci se ne mogu sačuvati. Obratite pažnju na srpska slova, posebno kod latinične verzije obrasca, koji mora sadržati slova č, ć, ž, š, đ u suprotnom se prijava neće smatrati važećom. Ako koristite neki od MS Windows operativnih sistema, a nemate instaliran srpski jezik (latinično ili ćirilično pismo) kao input language, možete pronaći više informacija na adresi http://support.microsoft.com/gp/hublist/sr#tab1.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.