..:: Kako pomoći deci da steknu radne navike? ::..

Počela je nova školska godina, deca su krenula u pripremni predškolski program, u prvi razred ili jednostavno, vratila su se u školu posle dvomesečne pauze. Na početku školske godine roditelji i prosvetni radnici trebaju pomoći deci da usvoje radne navike, da ih stiču korak po korak. Da bi deca shvatila šta se od njih očekuje bilo bi poželjno da roditelji i vaspitači (bilo kojeg nivo vaspitanja) osmisli zajednički plan u odnosu na dotadašnje navike dece, u odnosu na profil i temperament samog deteta i u odnosu na nivo obaveza. Prosvetni radnici jesu partneri u vaspitanju dece, a u odnosu na roditelje jesu profesionalni vaspitači, te je sasvim realno očekivati da budu roditeljima od pomoći i da posvete ovoj temi dužnu pažnju (na prvim roditeljskim sastancima kao tema, putem štampanih brošura ili na neki drugi način). Dakle, plan se pravi u odnosu na konkretno dete, ali postoje i neke osnovne preporuke koje je dobro znati i koje su mogu u većini slučajeva preporučiti:

  • deca se trebaju buditi u isto vreme i odlaziti u krevet u isto vreme i to najkasnije u 10 sati za osnovce;

  • najbolje vreme za učenje u prepodnevnoj smeni je između 9 i 11 sati, a u popodnevnoj između 16 i 18 sati (ovo je vreme utvrđeno prema prirodnom funkcionisanju našeg organizma). Deca trebaju uvek u isto vreme učiti ili obavljati neke svoje obaveze;

  • deca pre učenja trebaju zadovoljiti sve svoje osnovne potrebe;

  • ako se dogodi da se dete zamori tokom učenja treba napraviti kratku pauzu, 10-15 minuta i nastaviti. U toku pauze pustiti detetu laganu klasičnu muziku ili mu predložiti da prošeta u toku pauze, uradi neke fizičke vežbe ili jednostavno dopustiti da se relaksira na njemu svojstven način. Važno je ovu pauzu ne koristiti za gledanje TV programa ili neproduktivan rad na računaru;

  • detetu treba pripremiti kutak za učenje i usmeriti ga da uvek uči na istom mestu. Važno je dobro osmisliti ovo mesto, isključiti ometajuće faktore, a organizovati kutak tako da se nalaze sve potrebne stvari za učenje na jednom mestu;

  • zavisno od uzrasta, dete na mestu za učenje treba provoditi vreme namenjeno za učenje i kada nema školskih obaveza, tada dete može čitati nešto, pripremati se za naredni dan, proširivati svoja saznanja. Važno je da se dete uvek, u isto vreme i na istom mestu, bavi aktivnostima koje su vezane za učenje i školu.

Za sve predloženo neophodno je da roditelji aktivno učestvuju na način da deci u početku pomognu u organizaciji, da ih podstiču u početku i da budu istrajni dok dete ne prihvati i ne stekne naviku da samostalno uči i obavlja svoje školske obaveze.

Da bi dete što uspešnije učilo u školi, ali i da bi imalo osnovu za sticanje drugih radnih navika, roditelji se trebaju pobrinuti da već od uzrasta od 4-5 godina, dete ima neku obavezu u kući u skladu sa svojim uzrastom, a vremenom da te obaveze budu odgovornije i da ih ima više.

Šta je to što detetu ometa sticanje radnih navika i uspešno postizanje školskih obaveza:

  • kompjuter i TV prijemnik u dečijoj sobi i mogućnost da ih dete koristi neograničeno i u bilo koje vreme (treba sa detetom dogovoriti kada se koriste i koliko vremena i biti istrajan u tome);

  • neredovno i neuvremenjeno bavljenje školskim obavezama;

  • primoravanje deteta da satima vežba, piše i bavi se školskim obavezama;

  • nagrađivanje, uslovljavanje, ucenjivanje ili neprimereno kažnjavanje deteta – dovoljno je da se roditelji postave da je učenje uobičajena aktivnost, da preporuke za sticanje navika sprovedu istrajno i kontinuirano, ali i strpljivo i dete će vremenom prihvatiti bez otpora. U slučaju da nije tako, potražite savet predškolskog ili školskog pedagoga ili psihologa.

Da, i jedna veoma važna informacija – da bismo se odvikli neke navike, potrebno ju je bez prekida 21 dan uzastopno ne upražnjavati. Nakon toga smo spremni da na to mesto postaviti drugu naviku.

Ovaj unos je objavljen pod Saveti. Zabeležite stalnu vezu.