Javne nabavke

Javne nabavke za 2018. godinu:

Javne nabavke male vrednosti
JNMV 1-2018 – Javna nabavka usluga – inspekcija i analiza – sanitarni pregledi zaposlenih, pregledi radnih površina, ruku zaposlenih, posuđa, hrane, deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija
JNMV 2-2018 – Nabavka i isporuka električne energije: