Јавне набавке

Јавне набавке за 2015. годину:

Јавне набавке велике вредности
ОП-ВЈН 1-2015 – Намирнице за припремање хране:

◊ ◊ ◊

Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1-2015 – Лабораторијско испитивање запослених, намирница и предмета:
ЈНМВ 2-2015 – Набавка и испорука електричне енергије:
ЈНМВ 3-2015 – Материјал за образовање – дидактичка средства и играчке:
ЈНМВ 4-2015 – Набавка моторних горива и мазива – бензина:
ЈНМВ 5-2015 – Набавка материјала за одржавање хигијене:
ЈНМВ 6-2015 – Текуће одржавање објекта – радови на санитаријама:
ЈНМВ 7-2015 – Услуга извођења боравка у природи и једнодневног излета за радну 2015/2016. годину: