Јавне набавке

Јавне набавке за 2016. годину:

Јавне набавке велике вредности
ВЈН-ОП-д 1-2016 Намирнице за припремање хране:

◊ ◊ ◊

Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1-2016 – Санитарни прегледи запослених, прегледи радних површина, посуђа и хране:
ЈНМВ 2-2016 – Набавка опреме за домаћинство:
ЈНМВ 3-2016 – Набавка и испорука електричне енергије:
ЈНМВ 4-2016 – Набавка материјала за одржавање хигијене (обликована у три партије):
ЈНМВ 5-2016 – Услуга извођења боравка деце у природи и једнодневног излета за радну 2016/2017. (обликована у две партије):