Јавне набавке

Јавне набавке за 2017. годину:

Јавне набавке велике вредности
ВЈН-ОП-д 1-2017 Намирнице за припремање хране:

◊ ◊ ◊

Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1-2017 – Јавна набавка услуга – инспекција и анализа – санитарни прегледи запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа, хране, дератизација, дезинфекција и дезинсекција
ЈНМВ 2-2017 – Набавка и испорука електричне енергије:
ЈНМВ 3-2017 – Набавка материјала за одржавање хигијене:
ЈНМВ 4-2017 – Услуга извођења боравка деце у природи и једнодневног излета за радну 2017/2018. (обликована у две партије):
ЈНМВ 5-2017 – Набавка и уградња компресорског модула топлотне пумпе
ЈНМВ 6-2017 – Услуга извођења боравка деце у природи за радну 2017/2018.