Јавне набавке

Јавне набавке за 2018. годину:

Јавне набавке велике вредности
ВЈН-ОП-д 2-2018 Намирнице за припремање хране:
ВЈН-ОП-д 1-2018 Намирнице за припремање хране:

◊ ◊ ◊

Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1-2018 – Јавна набавка услуга – инспекција и анализа – санитарни прегледи запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа, хране, дератизација, дезинфекција и дезинсекција
ЈНМВ 2-2018 – Набавка и испорука електричне енергије:
ЈНМВ 3-2018 – Набавка материјала за одржавање хигијене:
ЈНМВ 4-2018 – Биоразградива средства за хигијену и дезинфекцију:
ЈНМВ 5-2018 – Услуга извођења боравка деце у природи и једнодневног излета за радну 2018/2019. (обликована у две партије):