Јавне набавке

Јавне набавке за 2019. годину:

Јавне набавке велике вредности
ВЈН-ОП-Д/1-2019 Набавка намирница за припремање хране:
Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1-2019 – Јавна набавка услуга – инспекција и анализа – санитарни прегледи запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа, хране, дератизација, дезинфекција и дезинсекција
ЈНМВ 2-2019 – Набавка и испорука електричне енергије:
ЈНМВ 3-2019 – Јавна набавка материјала за одржавање хигијене обликована у три партије
ЈНМВ 4-2019 -Услуга извођења деце у природи и једнодневног излета за радну 2019/2020.г.