Јавне набавке

Јавне набавке за 2019. годину:

Јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 1-2019 – Јавна набавка услуга – инспекција и анализа – санитарни прегледи запослених, прегледи радних површина, руку запослених, посуђа, хране, дератизација, дезинфекција и дезинсекција
ЈНМВ 2-2018 – Набавка и испорука електричне енергије: