Izveštaj o analizi realizovane ankete za roditelje dece iz jaslenih grupa – adaptacija

U toku meseca oktobra prošle godine, nakon adaptacionog perioda dece u jaslicama, roditeljima je ponuđena anketa putem koje su mogli iskazati svoje viđenje i ocenu u vezi sa programom adaptacije. Anketa je obrađena u mesecu novembru. Od 50 anketnih listova vraćeno je 33 popunjenih i to je bio uzorak na osnovu kojeg smo dobili sledeće rezultate:

 • na pitanje da li su učestvovali u adaptaciji prema predviđenom planu, roditelji su 100% odgovorili sa „DA“, tako da na pitanje broj 2 nije bilo odgovora, a ono se odnosilo na pojašnjenje šta je roditelje sprečilo ako nisu učestvovali u adaptaciji,

 • na pitanje broj 3 koje se odnosilo na procenu roditelja kako su zadovoljni detetovom reakcijom u ovom periodu od 33 roditelja koja su popunila anketu, 31 je izrazio zadovoljstvo detetovom reakcijom u toku adaptacije, a 2 roditelja nisu odgovorila na ovo pitanje,

 • na pitanje šta se roditeljima posebno dopalo u ovom periodu boravka njihove dece u vrtiću dobili smo mnoge i različite odgovore:

 • pristup i odnos vaspitača prema detetu (8 odgovora);

 • što roditelji ostaju sa decom u početku(4 odgovora);

 • što je adaptacija postepena i što je sve išlo brzo;

 • profesionalan, ljubazan, komunikativan, podsticajan i saradljiv vaspitač;

 • što postoji individualizacija u pristupu deci;

 • što je sve bezbedno;

 • na pitanje šta im se nije dopalo roditelji su istakli sledeće:

 • predugo traje adaptacija (4 odgovora);

 • što je dete mnogo plakalo i nije jelo, bilo razdražljivo;

 • što svi roditelji nisu bili aktivni u toku adaptacije;

 • sve mi se dopalo i nema zamerki.

 • u šestom pitanju vaspitači su ocenili od 1 – 5 ovakav način adaptacije:

ocena 3 – 4 odgovora; ocena 4 – 5 odgovora; ocena 5 – 23 odgovora.

Ostalih ocena nije bilo. Roditelji su komentarisali na sledeći način u okviru ovoga pitanja:

odličan program, nastavite tako, zadovoljni smo, lepo je što mame mogu biti u grupi i igrati se sa decom, postepeno prilagođavanje je dalo dobar rezultat, treba više vaspitača od 2 za vreme adaptacije, dva roditelja smatraju da je predug period adaptacije za one koji rade.

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano, Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.