Horizontalno učenje


Horizontalno učenje

Stručne posete našoj Ustanovi

U mesecu novembru našu Ustanovu, u okviru horizontalnog učenja, posetile su kolege iz PU „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, PU „Moje detinjstvo“ Čačak i PU „Vlada Obradović Kameni“ Pećinci.

Teme koje smo razmenjivali odnosile su se na fizičku sredinu kao sredinu za učenje, dokumentovanje i praćenje dečjeg razvoja, grupni i lični portfoliji, primeri dobre inkluzivne prakse itd.

Evaluacijom stručnih poseta pokazalo se da je razmena bila kvalitetna i podsticajna. I domaćini i gosti imali su priliku da se druže i razmenjuju na različite teme.

Naši sledeći koraci odnosiće se na primenu rezultata dobijenih kroz stručnu razmenu. Kao ustanova koja je ocenjena najvišom ocenom od strane spoljnih evaluatora, ove stručne posete su nam važne zbog razvijanja i unapređivanja novih kompetencija zaposlenih kao što su predstavljanje i argumentovanje sopstvenog rada, prezentovanje stručnog rada kao i prenošenje iskustava.

PU „Radost“

Ovaj unos je objavljen pod Nekategorizovano. Zabeležite stalnu vezu.