ERASMUS+


У понедељак – 26. новембра – одржано је васпитно-образовно веће, где су представљена искуства учесника мобилности у вртићима у Шпанији и Данској, те направљен план десиминације и имплементације за наредни период.