ERASMUS+


Mobilnosti

Pripreme za odlazak na mobilnosti odvijale su se u više pravaca – jezička priprema, kulturološka i organizacijska priprema.

U okviru jezičke pripreme svi učesnici mobilnosti učestvovali su na kursu učenja engleskog i španskog jezika.

Kulturološka priprema je podrazumevala lično i timsko istraživanje relevantnih podataka o Španiji, regiji Katalunja, i o Danskoj. Da bismo što bolje bili pripremljeni i upoznali kontekst gde ćemo obaviti dve mobilnosti zakazali smo posete trgovinskom odeljenju španske ambasade i ambasadi Kraljevine Danske. U okviru ove dve posete, uspeli smo ostvariti veoma korisne i važne kontakte, te dobro se prirpemiti za odlazak i boravak u Španiji i Danskoj. Ljubazni domaćini su putem pripremljenih prezentacija, sa nama podelili veoma važne informacije o obrazovnom sistemu u dvema zemljama, običajima, kulturnim znamenitostima kraja u koji idemo i svakodnevne praktične pojedinosti koje su nam omogućile da se u dvema zemljama osećamo sigurnije i spremnije za zadatak koji nas očekuje.

Naš tim se angažovao u vezi sa pripremom svih organizacijskih detalja puta: kupovina avio karata, osiguranja, obezbeđivanje smeštaja, planova i mapa gradova, upoznavali smo se sa mnogim detaljima naših predstojećih putovanja.

Tokom ovog perioda ostvarili smo intenzivne kontakte sa našim domaćinima putem e-maila i Skype-a i na ovaj način dogovarali sve detalje puta i boravka u tamošnjim vrtićima. Proces pripreme za realizaciju mobilnosti je tekao veoma uspešno, prema predviđenom planu.

◊ ◊ ◊

Mobilnost u Kraljevini Španiji – vrtić Escola Salvador Sanromà, mesto Llinars del Vallès, pored Barselone

Proveli smo 8 dana u upoznavanju načina rada ovoga vrtića i škole, sagledavali sličnosti i razlike naša dva konteksta i učili iz dana u dan o načinu organizacije, projektima, inkluziji, digitalizaciji nastave i rada sa decom, saradnji sa roditeljima, jakom timskom radu, putu razvoja ove škole od prosečnosti do istaknutosti, kreativnim pristupima u radu sa decom, novim metodama, tehnikama i postupcima u radu…

Prezentovali smo kolektivu ovog vrtića i škole i naš način rada što je izazvalo veliko interesovanje i otvorilo mnoga pitanja.

Takođe smo upoznavali tokom tih 8 dana kulturne, istorijske, umetničke, turističke dimenzije ovoga mesta i okoline i tako imali jasniju sliku i više razumevanja za upoznavanje konteksta u kojem smo boravile. Utisci su iz dana u dan narastali i bogatili se, a završni utisak je zaokružen analizom naših beležaka i izradom projektnog žurnala.

◊ ◊ ◊

Put u Dansku doneo je tročlanom timu – direktorki Borislavi Banjeglav Klaćik i vaspitačicama Sanji Riđošić i Tanji Mirčetić – sasvim neka nova iskustva u dosadašnjoj profesionalnoj praksi- bili su u prilici da upoznaju nove koncepcije organizacije vaspitno-obrazovnog rada, nove pristupe u radu sa decom, nove sadržaje, igrovne materijale, načine rada… I ova mobilnost trajala je 8 dana, 5 dana u vrtiću i 3 dana zanimljivog puta i otkrivanja posebnih mesta u gradu Esbejrgu i okolini. Sa mnogo novih iskustava, ideja, načina razmišljanja, novih gledišta na stare stvari vratila se ova tročlana ekipa sa idejom kako da naučeno primeni i kako da danski model vaspitanja u našoj lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj obrazovnoj zajednici proširi i ukaže na njega. Susreti i putovanja su doprineli da uočavamo prilike za učenje i da ih ne propuštamo.