ERASMUS+


Мобилности

Припреме за одлазак на мобилности одвијале су се у више праваца – језичка припрема, културолошка и организацијска припрема.

У оквиру језичке припреме сви учесници мобилности учествовали су на курсу учења енглеског и шпанског језика.

Културолошка припрема је подразумевала лично и тимско истраживање релевантних података о Шпанији, регији Каталуња, и о Данској. Да бисмо што боље били припремљени и упознали контекст где ћемо обавити две мобилности заказали смо посете трговинском одељењу шпанске амбасаде и амбасади Краљевине Данске. У оквиру ове две посете, успели смо остварити веома корисне и важне контакте, те добро се прирпемити за одлазак и боравак у Шпанији и Данској. Љубазни домаћини су путем припремљених презентација, са нама поделили веома важне информације о образовном систему у двема земљама, обичајима, културним знаменитостима краја у који идемо и свакодневне практичне појединости које су нам омогућиле да се у двема земљама осећамо сигурније и спремније за задатак који нас очекује.

Наш тим се ангажовао у вези са припремом свих организацијских детаља пута: куповина авио карата, осигурања, обезбеђивање смештаја, планова и мапа градова, упознавали смо се са многим детаљима наших предстојећих путовања.

Током овог периода остварили смо интензивне контакте са нашим домаћинима путем e-maila и Skype-а и на овај начин договарали све детаље пута и боравка у тамошњим вртићима. Процес припреме за реализацију мобилности је текао веома успешно, према предвиђеном плану.

◊ ◊ ◊

Мобилност у Краљевини Шпанији – вртић Escola Salvador Sanromà, место Llinars del Vallès, поред Барселоне

Провели смо 8 дана у упознавању начина рада овога вртића и школе, сагледавали сличности и разлике наша два контекста и учили из дана у дан о начину организације, пројектима, инклузији, дигитализацији наставе и рада са децом, сарадњи са родитељима, јаком тимском раду, путу развоја ове школе од просечности до истакнутости, креативним приступима у раду са децом, новим методама, техникама и поступцима у раду…

Презентовали смо колективу овог вртића и школе и наш начин рада што је изазвало велико интересовање и отворило многа питања.

Такође смо упознавали током тих 8 дана културне, историјске, уметничке, туристичке димензије овога места и околине и тако имали јаснију слику и више разумевања за упознавање контекста у којем смо боравиле. Утисци су из дана у дан нарастали и богатили се, а завршни утисак је заокружен анализом наших бележака и израдом пројектног журнала.

◊ ◊ ◊

Пут у Данску донео је трочланом тиму – директорки Борислави Бањеглав Клаћик и васпитачицама Сањи Риђошић и Тањи Мирчетић – сасвим нека нова искуства у досадашњој професионалној пракси- били су у прилици да упознају нове концепције организације васпитно-образовног рада, нове приступе у раду са децом, нове садржаје, игровне материјале, начине рада… И ова мобилност трајала је 8 дана, 5 дана у вртићу и 3 дана занимљивог пута и откривања посебних места у граду Есбејргу и околини. Са много нових искустава, идеја, начина размишљања, нових гледишта на старе ствари вратила се ова трочлана екипа са идејом како да научено примени и како да дански модел васпитања у нашој локалној, регионалној и националној образовној заједници прошири и укаже на њега. Сусрети и путовања су допринели да уочавамо прилике за учење и да их не пропуштамо.