Данас је дан безбедног Интернета

    Као један од системских одговора на све већу доступност дигиталних технологија као и појаву дигиталног насиља, Јединица за превенцију насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са партнерима УНИЦЕФом и компанијом Теленор развила пројекат „Зауставимо дигитално насиље“ који за циљ има повећање свесности о новим облицима насиља, ризицима који долазе са употребом

Пројекат „Зауставимо дигитално насиље“

интернета и упознавање са адекватним начинима заштите и реаговања у ситуацијама насиља. У оквиру пројекта, спроводе се обуке за ученике, наставнике и родитеље, а покренута је и кампања „Бирај речи хејт спречи“ која позива све младе да шире позитивне поруке, реагују и пријављују дигитално насиље.  Поред тога, планирано је и да се развију приручници и адекватни материјали, како би се оснажиле школе за рад на теми превенције и интервенције у случајевима дигиталног насиља.
У сарадњи са компанијом Теленор, УНИЦЕФ-ом и Институтом за психологију, спроведено је истраживање о врстама и учесталости дигиталног насиља међу ученицима основног и средњошколског узраста (укључено укупно 3 784 ученика (1349 наставника и 2031 родитеља). Одржане су и обуке за превенцију дигиталног насиља са децом и наставницима (укупно 90 деце и наставника из 10 школа у Србији). Обуке ће се наставити и током 2013. и 2014 године.

   СОС телефонска линија за пријаву насиља у школама-0800 200 201 / Линија ради континуирано током целе школске године од 8.30-16.30.
У децембру месецу 2011.године отворена је СОС линија за пријаву насиља у школама. Стратешки циљ отварања овакве линије био је да се насиље заустави и спречи, а да се за децу односно ученике створи безбедно окружење и пруже безбедни услови за учење. Телефон је пре свега намењен деци, родитељима, свим запосленима у образовним установама, као и онима којима је потребна додатна помоћ у решавању проблема насиља, и онима који се на различите начине баве питањем превенције насиља. За рад на СОС линији за пријаву насиља у школама обучено је 60 саветника у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Националном дечијом линијом НАДЕЛ.
    Untitled    Улога телефона је трострука:
• Емпатијска- саветници активно слушају, показују разумевање,  уважавају саговорнике који пријављују проблем .
• Инструктивна односно информативно-едукативна- саветници  након добијања што прецизнијих података од саговорника, дају  информације о томе на који начине се може решити пријављени  проблем, које кораке треба предузети и којим редоследом. Сарадник који  се јавља на телефон обавезан је да одмах обавести и активира Републичку инспекцију када су у питању случајеви са III нивоа насиља и која даље предузима активности у оквиру своје надлежности.

• Истраживачка- саветници у складу са протоколом бележе потребне информације, затим га електронским путем шаљу Јединици за превенцију насиља која све протоколе прати и чува, како би они били основа за различите врсте истраживања и осветљавања стања насиља у нашим школама из специфичне перспективе. (*)


(*) Преузето са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја

ПУ „Радост“

Овај унос је објављен под Некатегоризовано. Забележите сталну везу.