Архиве аутора: Radost NoviAdmin

OБАВЕШТЕЊЕ

У складу са одлуком Покрајинског секретаријата за образовање обавештавамо Вас да ће васпитно-образовни рад у предшколској установи „Радост“  бити у прекиду у периоду од 12.02.-21.02.2020. године. У наведеном периоду Установа неће радити. О наставку даљег рада накнадно ћемо обавестити. Управа … Наставите са читањем

Објављено под Некатегоризовано | Коментари су искључени на OБАВЕШТЕЊЕ

Даровање цркве и општине Стара Пазова

Дана 04.02.2020. године наш објекат „Бубамара“ у Белегишу обрадовали су поклони које је црква и општина Стара Пазова даровала деци. Посебно им се захваљујемо за изражену племенитост и несебичну хуманост.

Објављено под Некатегоризовано | Коментари су искључени на Даровање цркве и општине Стара Пазова

Истраживање о квалитету рада предшколске установе

Toкoм прoтeклe нeдeљe у нaшoj устaнoви рeaлизoвaнo je истрaживaњe o квaлитeту рaдa предшколске установе. Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja спрoвoди прojeкaт „Инклузивнo прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe“ сa циљeм унaпрeђивaњa дoступнoсти, квaлитeтa и прaвeднoсти прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa.

Објављено под Некатегоризовано | Коментари су искључени на Истраживање о квалитету рада предшколске установе

Представљање пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“

Наша Установа прихватила је јавни позив за пријаву и учешће у реализацији програма под називом „За чистије и зеленије школе у Војводини“ у радној 2019/2020. години. На васпитно-образовном већу које је одржано 23.01.2020. године представљен је пројекат са планом активности … Наставите са читањем

Објављено под Некатегоризовано | Коментари су искључени на Представљање пројекта „За чистије и зеленије школе у Војводини“

Стручна размена кроз хоризонтално учење

Нa oбoстрaнo зaдoвoљствo имaли смo прилику дa пoнoвo угoстимo нaшe кoлeгиницe из ПУ “ Пoлeтaрaц“ из Стaрe Пaзoвe. Хoризoнтaлнo учeњe нaм je пружилo прилику дa зajeднo прoмишљaмo o свojoj прaкси, o прojeктнoм приступу и срeдини зa учeњe кao трeћeм вaспитaчу.

Објављено под Некатегоризовано | Коментари су искључени на Стручна размена кроз хоризонтално учење