Adaptacija dece jaslenog uzrasta na vrtić

U PU „Radost“ u objektima „Žirafica“, „Maza i Lunja“ i „Švrća“ u toku je adaptacija dece jaslenog uzrasta na vrtić.

Sa planom i programom adaptacije roditelji su upoznati na roditeljskim sastancima za novoupisanu decu, u junu i avgustu, kada im je predstavljeno da će u toku prve nedelje septembra boraviti sa svojom decom u radnim sobama, a nakon toga da će se adaptacija individualizovati u odnosu na svako pojedinačno dete, sa tim da ce se produžavati boravak, postepeno, za svu decu.

Adaptacija dece na vrtić odnosi se na – prihvatanje deteta da se odvoji od roditelja, da dete uspostavi nove oblike vezanosti (uspostavlja novu vezanost spram medicinske sestre-vaspitača), da se navikne na drugačiji dnevni ritam, da proširi svoja socijalna iskustva, i da uspostavi interakcije sa drugim vršnjacima i odraslim osobama.

Važno je znati da dete svoje snage sada usmerava u pravcu ponovnog uspostavljanja ravnoteže u odnosu na narušenu potrebu za sigurnošću, u odnosu na nepoznati prostor, nepoznate osobe, drugačiji dnevni ritam, drugačije zahteve u odnosu na dete, drugačije vaspitne stilove novih odraslih osoba u okruženju i u odnosu na grupu dece koja uglavnom pokazuju slična ponašanja kao i ono, što često dete može uznemiriti ili mu otežati taj trenutak adaptacije. Pripremljenim „Programom adaptacije“ naš vaspitni kadar spremno i uspešno provodi roditelje i decu kroz period adaptacije oslanjajući se na dosadašnja iskustva i savremena saznanja.

Izvorni tekst pripremila pedagog-psiholog Spomenka Divljan, stručni saradnik u vrtiću.

Ovaj unos je objavljen pod Obaveštenja. Zabeležite stalnu vezu.