Днавне архиве: 4. фебруара 2020.

Даровање цркве и општине Стара Пазова

Дана 04.02.2020. године наш објекат „Бубамара“ у Белегишу обрадовали су поклони које је црква и општина Стара Пазова даровала деци. Посебно им се захваљујемо за изражену племенитост и несебичну хуманост.

Објављено под Некатегоризовано | Коментари су искључени на Даровање цркве и општине Стара Пазова

Истраживање о квалитету рада предшколске установе

Toкoм прoтeклe нeдeљe у нaшoj устaнoви рeaлизoвaнo je истрaживaњe o квaлитeту рaдa предшколске установе. Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja спрoвoди прojeкaт „Инклузивнo прeдшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe“ сa циљeм унaпрeђивaњa дoступнoсти, квaлитeтa и прaвeднoсти прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa.

Објављено под Некатегоризовано | Коментари су искључени на Истраживање о квалитету рада предшколске установе